Частотні запитання

ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ЗАПИТАНЬ, 
З ЯКИМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ 
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КНЛУ (2019 рік)

Як поставити запитання щодо особливостей вступу у 2019 році?

Якщо Ви не знайшли відповіді на свої запитання у Правилах прийому, на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету або офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ, Ви можете задати запитання у письмовому вигляді на адресу електронної пошти приймальної комісії (pk@knlu.edu.ua) або зателефонувавши за номером приймальної комісії: (044) 529-82-86. Детальну інформацію щодо змісту освітніх програм, навчальних планів, кваліфікацій, стажування тощо Ви можете отримати, зателефонувавши на відповідний факультет (номери телефонів факультетів університету розміщені на офіційному веб-сайті Університету – www.knlu.edu.ua).

Чи є в університеті друга вища освіта?

У 2019 році прийом на навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Спеціальних освітніх програм із другої вищої освіти, зі скороченим терміном навчання, зокрема й на основі диплома молодшого спеціаліста, у 2019 році Університет не пропонує. Водночас особи, які мають диплом бакалавра, мають можливість вступити на навчання до Університету для здобуття ступеня вищої освіти “магістр”. У 2019 році Університет пропонує цілу низку освітніх програм магістерського рівня за заочною формою навчання. Список освітніх програм другого (магістерського) рівня і перелік вступних випробувань наведені у Додатках 2 і 4 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. 

Умови вступу на заочне відділення.

У 2019 році прийом на заочну форму навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється лише за однією освітньою програмою рівня вищої освіти “бакалавр” (Теорія і практика перекладу з англійської мови (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), факультет перекладачів)), а також цілою низкою освітніх програм рівня вищої освіти “магістр”. Вступ на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра відбувається на основі ЗНО, а для здобуття ступеня магістр – на основі вступних випробувань, так само як і на спеціальності (спеціалізації) денної форми навчання. Перелік конкурсних пропозицій (освітніх програм) і конкурсних предметів (вступних випробувань) наведено у Додатках 1, 3 (ступінь бакалавра) і 2, 4 (ступінь магістра) до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. 

Умови поновлення/ переведення.

Переведення і поновлення студентів здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення та поновлення студентів у Київському національному лінгвістичному університеті (ступінь вищої освіти “бакалавр”; денна і заочна форми навчання). Графік заходів, пов’язаних з переведенням і поновленням студентів, а також перелік документів, необхідних  для поновлення чи переведення, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету, а також на веб-сайтах відповідних факультетів. Поновлення/ переведення на І семестр 2019/ 2020 навчального року відбуватиметься з 15 по 27 липня 2019 року і з 12 по 22 серпня 2019 року. З питань поновлення/ переведення пропонуємо звертатися до деканату відповідного факультету. 

Чи потрібна медична довідка?

Для вступу до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році медична довідка не потрібна.

Умови вступу до магістратури.

Вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році здійснюється на основі ступеня вищої освіти “бакалавр”, або “магістр”, або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за результатами вступних випробувань (вступний іспит з іноземної мови і фахове вступне випробування); вступний іспит з іноземної мови на всі освітні програми магістерського рівня, крім освітніх програм спеціальностей 014 Середня освіта і 035 Філологія, проводиться у формі ЗНО, фахове ступне випробування складається в Університеті; на освітні програми спеціальностей 014 Середня освіта і 035 Філологія всі вступні іспити проводяться в Університеті (у період з 24 по 29 липня 2019 р.);  на спеціальність 081 Право вступ здійснюється на основі єдиного фахового вступного випробування і єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО. Процедура вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” визначена у підрозділі 2) Організація прийому й проведення конкурсного відбору за ступенем “магістр” Розділу VІI; список освітніх програм другого (магістерського) рівня і перелік вступних випробувань наведені у Додатках 2, 4 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (pk.knlu.edu.ua). 

Які предмети ЗНО потрібно складати?

Список освітніх програм (конкурсних пропозицій), за якими оголошується прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”, і перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” наведені відповідно в Додатках 1, 3 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (pk.knlu.edu.ua). 

Чи потрібно складати додаткові іспити при вступі в бакалаврат?

Ні, при вступі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” особи, які вступають за загальним конкурсом, подають лише сертифікати ЗНО 2017, 2018 або 2019 років (крім іноземної мови) з результатами трьох конкурсних предметів і жодних додаткових вступних іспитів не складають. Сертифікати з іноземної мови приймаються лише 2018 або 2019 років.

Чи потрібне знання тієї іноземної мови, для вивчення якої я вступаю до Університету?

Університет пропонує для вивчення значну кількість іноземних мов, зокрема й ті, які є певною мірою екзотичними або рідкісними, тому попереднє знання цих мов вступникові не потрібне. На тих факультетах, де вивчаються поширені західноєвропейські мови (як англійська), формуються окремі групи для тих, хто має певні знання “на вході”, а також для тих, хто жодних знань на початку навчання не має. Ті ж мови, які не належать до категорії поширених західноєвропейських (усі східні, новогрецька, португальська й інші) починають вивчатися “з нуля”. Тому очевидно, що вступникові потрібне знання лише тієї мови, з якої він складає ЗНО.

Кількість бюджетних місць у 2019 році?

Максимальна кількість місць державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями (усі спеціальності, спеціалізації, освітні програми крім галузі 01 Освіта/ Педагогіка), а також кількість місць державного замовлення за закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з освітніх програм, спеціалізацій, спеціальностей галузі 01 Освіта/ Педагогіка) визначається Міністерством освіти і науки України і доводиться до відома університетів до початку прийому документів.  Щойно ця інформація надійде до Університету, вона буде розміщена на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (pk.knlu.edu.ua) у розділі “Обсяги прийому”. Найчастіше ця інформація надходить до Університету на початку липня.

Вартість навчання на поточний рік?

Вартість навчання для вступників 2019 року буде встановлена до початку вступної кампанії (до 10 липня 2019 року) й оприлюднена на офіційному веб-сайті приймальної комісії КНЛУ (pk.knlu.edu.ua). Вартість навчання у 2018 році зазначена в Додатках 1, 2 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році – на неї можна орієнтуватися, оскільки істотного зростання вартості навчання у 2019 році порівняно з 2018 роком не відбудеться (максимальний рівень зростання може становити 9,8 %, що є відсотком інфляції за попередній рік).

Який буде прохідний бал?

Оскільки прохідний бал залежить від результатів ЗНО вступників, він кожного року виявляється іншим, тому до закінчення вступної кампанії визначити прохідний бал просто неможливо. Водночас кожен вступник може ознайомитися зі статистичними даними попередніх років на сайті Інформаційної системи “Конкурс” МОН України (www.vstup.info).

Умови вступу для пільгових категорій?

Спеціальні умови вступу для вступників 2019 року визначені в Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Доступ до правил прийому можна отримати зі стартової сторінки офіційного веб-сайту приймальної комісії КНЛУ (pk.knlu.edu.ua). Консультації щодо питань пільгового прийому здійснює заступник відповідального секретаря приймальної комісії КНЛУ ст. викл. Комова Олена Станіславівна (телефон приймальної комісії (044) 529-82-86).

Якими є спеціальні умови участі в конкурсі й зарахування?

Спеціальними умовами вступу/ зарахування є вступ за співбесідою; вступ за результатами вступних іспитів (замість ЗНО); вступ за квотою-1; переведення на навчання за кошти державного бюджету осіб, які вступили на навчання за кошти юридичних/ фізичних осіб.

Право на вступ за співбесідою мають: інваліди війни, “чорнобильці” певних категорій, а також особи з інвалідністю, неспроможні відвідувати заклад освіти.

Право на складання іспитів і/ або вступ за квотою-1 мають: учасники Революції гідності, учасники бойових дій, діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування (вони мають право обирати між ЗНО і складанням іспитів), особи з інвалідністю, звільнені від складання ЗНО, що засвідчено довідкою Центру оцінювання знань.

Якими є умови вступу для дітей, чиї батьки є учасниками АТО, ООС?

Вступники з числа дітей, чиї батьки є учасниками бойових дій, зокрема АТО, ООС, подають заяви в електронному вигляді (якщо вони не мають права на вступ за співбесідою чи квотою-1 – див. попередній пункт) і беруть участь у конкурсі на загальних підставах. Якщо вони за результатами конкурсу не зараховані на навчання за кошти державного бюджету, вони на загальних підставах беруть участь у конкурсі на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб (тобто на контракт) і в разі рекомендації до зарахування на контракт у встановлені Університетом терміни подають документи, що засвідчують їхній статус (посвідчення учасника бойових дій, довідку про безпосередню участь в АТО, ООС одного з батьків – оригінали + копія) і переводяться на навчання за кошти державного бюджету в разі, коли їхній конкурсний бал нижчий від прохідного бала на бюджет за цією конкурсною пропозицією не більше ніж на 15 балів.

Діти, один з батьків яких загинув під час бойових дій, мають право на безумовне переведення на навчання за кошти державного бюджету у разі зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Якими є умови вступу абітурієнтів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи?

Вступники з числа внутрішньо переміщених осіб під час вступу до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році жодних спеціальних умов не мають і беруть участь у конкурсі на загальних підставах. 

Що таке квота-4 (право на першочергове зарахування)?

Квота-4, вона ж – право на першочергове зарахування (ПЧЗ) поширюється на тих осіб, які вступають на конкурсні пропозиції галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка (у КНЛУ – це програми спеціальності 014 Середня освіта) й попередньо уклали договори про відпрацювання після закінчення університету з місцевими органами освіти. Отже, для можливості реалізації квоти-4 вступники мають звертатися до місцевих органів освіти; процедура реалізації права на першочергове зарахування визначена Порядком реалізації

права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417. Квота-4 полягає в тому, що конкурсний бал вступника збільшується на коефіцієнт ПЧК, що дорівнює 1,05.

Що таке “сільський коефіцієнт”?

Сільський коефіцієнт (СК) застосовується до вступників, які мають реєстрацію місця проживання у селі (не смт) і закінчили середню школу в селі в рік вступу (тобто у 2019 році). Тривалість реєстрації в селі значення не має, проте сам факт реєстрації має підтверджуватися довідкою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. Довідка видається сільською радою, копія завантажується в електронний кабінет вступника (якщо також можливості немає, направляється електронною поштою до відбіркової комісії відповідного факультету, попередньо радимо зв’язатися з відбірковою комісією телефоном), а оригінал подається разом із документами після рекомендації до зарахування. СК полягає в тому, що конкурсний бал вступника збільшується на коефіцієнт 1,02. Особи, у тому числі внутрішньо переміщені, які не мають реєстрації в селі, права на СК не мають.

Чи можна вступити без ЗНО?

У 2019 році прийом на навчання до Київського національного лінгвістичного університету здійснюється на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 Право лише за результатами ЗНО. Категорії вступників, які мають право на спеціальні умови вступу (так звані “пільговики”) визначені у Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Доступ до правил прийому можна отримати зі стартової сторінки офіційного веб-сайту приймальної комісії КНЛУ (pk.knlu.edu.ua). Особи, які не мають права на спеціальні умови вступу, зобов’язані подати результати ЗНО з визначених конкурсних предметів (Додаток 3 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році). Отже, вступити без ЗНО за загальним конкурсом для здобуття ступеня бакалавра неможливо.

Як подати електронну заяву?

Для подання електронної заяви вступник має сформувати на сайті ez.osvitavsim.org.ua власний електронний кабінет (цей сайт поки що не активний, він почне працювати в день початку реєстрації електронних кабінетів). Кабінет можна сформувати, починаючи з 01 липня 2019 р. Під час формування електронного кабінету вступник за інструкціями зазначає персональні дані, додає скан- чи фотокопію фотокартки й додатка до атестата про повну загальну середню освіту. Кабінет формується лише один раз й у подальшому (з 10 липня до 22 липня 2019 р.) усі заяви вступник подає лише через цей кабінет. Слід бути уважним під час зазначення даних й додавання скан- чи фотокопій документів, адже після подання першої заяви внести зміни до даних у персональному електронному кабінеті буде неможливо.

Власне процес подання електронної заяви з особистого електронного кабінету становить процес обрання вступником із запропонованих кабінетом опцій (вступник із пропонованого контекстного меню обирає регіон, університет, спеціальність, спеціалізацію (у разі наявності), назву конкурсної пропозиції, зазначає пріоритет заяви, обирає опцію щодо джерела навчання: “бюджет + контракт” або “лише контракт”). Електронний кабінет має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тому помилитися під час подання електронної заяви навряд чи вдасться.

Що таке пріоритет (пріоритетність)?

Якщо вступник подає з електронного кабінету заяву на конкурсну пропозицію (освітню програму), для якої передбачено місця державного замовлення, то він має зазначити пріоритет для кожної заяви від 1 до 7 (оскільки можна максимально подати лише до семи заяв). Фактично пріоритет відбиває міру бажання вступника навчатися саме за цією освітньою програмою. Отже, та програма, на якій вступник хоче навчатися найбільше, має отримати найвищий пріоритет – 1. Після подання заяви пріоритет змінити неможливо. Неможливо також скасувати подану й прийняту університетом заяву без втрати пріоритету.

Що таке конкурсний бал і як він формується?

При вступі на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється шляхом додавання бала за кожний конкурсний предмет ЗНО і середнього бала додатка до атестата про повну загальну середню освіту у 200-бальній шкалі, помножених на коефіцієнт, встановлений Університетом. Бали за предмети ЗНО автоматично “підтягуються” з бази УЦОЯО під час реєстрації електронного кабінету, а середній бал додатка до атестата вступник зазначає в електронному кабінеті власноруч і при цьому завантажує скан- чи фотокопію самого додатка. Коефіцієнти в різних університетах можуть бути різними, тому навіть при вступі на начебто одну й ту саму чи подібну конкурсну пропозицію в різні університети при однакових предметах і балах ЗНО, вступник може мати різний конкурсний бал. Конкурсний бал вступника обчислюється автоматично під час подання ним електронної заяви до конкретного університету. Порядок обчислення конкурсного бала в Київському національному лінгвістичному університеті, величини коефіцієнтів з конкурсних предметів ЗНО і бала додатка до атестата про повну загальну середню освіту можна дізнатися з Додатка 5 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році.

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра коефіцієнтів немає, тому конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний складник (фахове вступне випробування, вступний іспит з іноземної мови і, крім спеціальності 081 Право, середнього бала додатка до диплома бакалавра чи іншого диплома, на основі якого здійснюється вступ).

Як я дізнаюся, що я рекомендований до вступу й що робити далі?

Рекомендацію до зарахування вступник побачить у своєму електронному кабінеті. Крім того, інформація про рекомендованих буде оприлюднена на офіційному веб-сайті приймальної комісії Університету, а також в інформаційній системі “Конкурс” Міністерства освіти і науки України (www.vstup.info). Рекомендація до зарахування за державним замовленням буде надана лише один раз – 26 липня 2019 р. Вступники, які не отримали рекомендації в цей день, на навчання за кошти державного бюджету в цьому році більше не потраплять (за винятком осіб, які мають право бути переведеними на навчання за державним замовленням з навчання за кошти фізичних, юридичних осіб). Вступник, який отримав таку рекомендацію, має особисто привезти до приймальної комісії оригінали й копії своїх документів (їхній перелік є на сайті приймальної комісії Університету) до 18:00 31 липня 2019 р. Ті, хто не зробить цього, втратять право вступу на навчання за державним замовленням у поточному році.

Перша рекомендація для навчання на контракті (за кошти фізичних, юридичних осіб) буде надана 01 серпня 2019 р., після чого вступник, який отримав таку рекомендацію, у встановлений Університетом термін має привезти оригінали своїх документів до приймальної комісії Університету. На відміну від рекомендацій на навчання за державним замовленням, рекомендацій на контракт може бути кілька.

Скільки мов вивчають студенти?

Як правило, освітня програма передбачає вивчення двох або трьох іноземних мов, при цьому перша іноземна мова є обов’язковою, а друга (західноєвропейська, на певних програмах – східна + західноєвропейська) – за вибором студента. Назви іноземних мов, пропонованих до вивчення, зазначені у назві кожної конкретної освітньою програми. Ті мови, які зазначені як “друга іноземна мова”, “західноєвропейська мова”, є вибірними. Список освітніх програм наведено у Додатку 1 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Особливості навчального плану, перелік нормативних і вибіркових дисциплін можна уточнити на відповідному факультеті (телефони факультетів розміщені на офіційному веб-сайті Київського національного лінгвістичного університету – www.knlu.edu.ua).

Якими є умови вступу іноземців?

Громадяни іноземних держав та особи без громадянства мають змогу вступати на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”, “магістр” за результатами вступних іспитів, при цьому документи вони подають у паперовому вигляді. Варто звернути особливу увагу на те,  щоб усі документи про попередню освіту, видані іноземними державами, були належним чином легалізовані. Умови вступу іноземних громадян на навчання детально описано в Розділі ХІV “Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства” Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. У цьому ж розділі визначено особливості вступу іноземних громадян й осіб без громадянства на факультет слов’янської філології. Громадяни іноземних держав, а також особи без громадянства не мають права вступу на навчання за державним замовленням (за винятками).

Чи є при КНЛУ коледж?

Коледжу при Київському національному лінгвістичному університеті немає.

Чи можна при вступі скласти в університеті внутрішній іспит з іноземної мови?  

Усі вступники на навчання на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”, які вступають за загальним конкурсом, подають сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів, перелік яких визначено у Додатку 3 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Вступники за загальним конкурсом (за винятком окремих категорій, визначених у Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році) не мають права складати іспити в Університеті.

Чи можливий вступ на другий чи третій курси з дипломом молодшого спеціаліста?

У 2019 році Київський національний лінгвістичний університет не пропонує освітніх програм зі скороченим терміном навчання на основі диплома молодшого спеціаліста. Прийом вступників здійснюється на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, а також на перший курс для здобуття ступеня вищої освіти  “магістр” на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра.

Чи можливий вступ до КНЛУ на базі диплома бакалавра чи магістра? 

Вступ до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” здійснюється на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Крім того, на основі диплома магістра або спеціаліста можна вступити на навчання для здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії.

Я отримую диплом бакалавра (економіка). Чи можу я вступити до магістратури КНЛУ на іншу спеціальність (філологія)?

Особи, які вступають до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” на основі диплома бакалавра (магістр, спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (так званий “перехресний вступ”), складають додатковий кваліфікаційний іспит. Для спеціальності 035 Філологія цей іспит – “Основи загального мовознавства”.  Перелік вступних іспитів, зокрема й додаткових іспитів, для вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” наведено в Додатку 4 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році.

Чи потрібно здавати ще якісь іспити, окрім тих вступних випробувань, що зазначені в Додатку 4 до Правил прийому при вступі на навчання до магістратури? 

Додаток 4 до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році містить вичерпний перелік вступних випробувань. Жодних інших іспитів, крім зазначених у Додатку 4, складати не потрібно. Водночас слід звернути увагу на те, що види вступних випробувань (вступні іспити в університеті, єдиний вступний іспит з іноземної мови, єдине фахове вступне випробування), а також терміни подання документів, складання вступних випробувань, зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра різняться залежно від спеціальності; так само різняться терміни складання додаткових вступних випробувань (для вступників, які мають ступінь бакалавра з іншої галузі знань). Етапи (терміни) вступної кампанії 2019 року описані в Розділі V “Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання” Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2019 році. Щодо строків прийому документів від вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, то вони однакові для всіх вступників, незалежно від обраної спеціальності, спеціалізації чи конкурсної програми й зазначені в тому само розділі Правил прийому.

Чи є пільги при вступі до магістратури?

При вступі на навчання для здобуття ступенів вищої освіти “магістр”, “доктор філософії” спеціальні умови (пільги) не передбачені.

Якими є умови вступу громадян України, які закінчили школу за кордоном?

Громадяни України, які в рік вступу закінчили школу за кордоном і не складали ЗНО, мають право вступати за результатами вступних іспитів за предметами й програмами ЗНО. Водночас такі громадяни, які не складали ЗНО, не мають права брати участь у конкурсі на місця за державним замовленням.

Зверніть увагу:

За посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2019 Ви можете отримати доступ до частотних запитань і відповідей на них Міністерства освіти і науки України.