ДО УВАГИ вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2021 р.

Звертаємо вашу увагу, що документи та інші матеріали з питань прийому на навчання до Університету за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти (денна і заочна форми здобуття освіти) знаходяться на таких офіційних інтернет-ресурсах:

• на вебсайті Приймальної комісії КНЛУ (https://pk.knlu.edu.ua);
• на вебсайтах кафедр, факультетів КНЛУ;
• на офіційному Telegram-каналі Приймальної комісії Університету (https://t.me/pk_knlu);
• на офіційному каналі КНЛУ в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCbqFldYy-vbCnpMa-q4qSQQ);
• у Facebook: Абітурієнт КНЛУ: https://www.facebook.com/groups/1636022309998364/?ref=share;
• у Facebook: Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ): https://www.facebook.com/uaknlu/;
• на Instagram: Knluedu.

Приймальна комісія КНЛУ