Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у Київському національному лінгвістичному університеті –  це самостійна громадська діяльність студентів, що реалізує функції управління вищим навчальним закладом, визнана Вченою Радою Університету та здійснюється студентами відповідно до завдань, які стоять перед студентським колективом.

Метою органів студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

За погодженням студентської ради КНЛУ відбувається:

 • Відрахування студентів з університету, їх поновлення на навчання;
 • Поселення та виселення  студентів з гуртожитку;
 • Нарахування стипендії;
 • Переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну та навпаки.

Основними напрямами роботи Студентської Ради КНЛУ є:

 • Захист прав та інтересів  студентів;
 • Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • Сприяння умов для реалізації творчих здібностей студентів;
 • Представлення інтересів студентства на Конференції трудового колективу та Вченій раді Університеті;
 • Формування свідомої громадської позиції та моральних принципів студентів;
 • Контроль якості освіти в Університеті;
 • Створення умов для цікавого проведення дозвілля студентів;
 • Популяризація здорового способу життя;
 • Участь у молодіжній політиці міста та держави;
 • Встановлення міжвузівських та міжнародних зв’язків.