Правила прийому


Презентація “Особливості вступу 2020”


Правила прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2020 році
(зі змінами, затвердженими вченою радою Київського національного лінгвістичного університету
“09” січня 2020 року, протокол 10; “27” січня 2020 року, протоколу № 11;
“02” березня 2020 року, протоколу № 14; “05” березня 2020 року, протоколу № 15; “20” травня 2020 року, протокол № 16; “27” травня 2020 року, протокол № 17)

Додатки

Додаток № 1. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток № 2. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліст)

Додаток № 3. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті бюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток № 4. Список вступних випробувань для прийому вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Додаток № 5. Порядок обчислення конкурсного бала вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО до Київського національного лінгвістичного університету у 2020 році

Додаток № 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток № 7. Правила прийому до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету у 2020 році

Додаток № 8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток № 9. Правила прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2020 році для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької і Луганської областей або переселилися з неї після 01 січня 2020 року

Додаток № 9.1. Освітня декларація про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України

Додаток № 9.2. Графік роботи Освітнього центру «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» Київського національного лінгвістичного університету