Обсяги прийому

НА 2023 РІК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗА
ФІКСОВАНИМИ КОНКУРСНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ
(денна форма здобуття освіти)

Назва спеціальності (спеціалізації), освітньої програми Ліцензований обсяг Обсяг
держзамовлення
За кошти фізичних /
юридичних осіб
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Українська мова і література, англійська мова, редагування
освітніх видань
15 3 12
014.021 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
Викладання європейських мов на основі комбінованих
технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)
30 6 24
014.022 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)
Німецька мова і друга західноєвропейська мова,
зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і
культур у закладах вищої освіти
30 3 27
014.023 Середня освіта (Французька мова і література)
Французька мова і друга західноєвропейська мова,
зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і
культур у закладах вищої освіти
30 3 27
014.024 Середня освіта (Іспанська мова і література)
Іспанська мова і друга західноєвропейська мова,
зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і
культур у закладах вищої освіти
30 3 27
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша
– англійська
Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга
іноземна мова): лінгвістика
та перекладознавство
135 7 128
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша
– англійська
Американські студії (англійська мова і друга іноземна мова)
15 3 12
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша
– англійська
Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад
(англійська мова і друга іноземна мова)
65 8 57
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша
– німецька
Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна
мова): лінгвістика та перекладознавство
50 4 46
035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша
– іспанська
Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна
комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)
45 3 42
035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша
– італійська
Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна
комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)
45 2 43
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша
– французька
Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна
комунікація (французька мова і друга іноземна мова)
45 3 42
035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша –
арабська
Східна філологія: арабська мова і література, переклад,
методика навчання
15 1 14
035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша –
китайська
Східна філологія: китайська мова і література, переклад,
методика навчання
40 3 37
035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша –
корейська
Східна філологія: корейська мова і література, переклад,
методика навчання
25 1 24
035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша –
перська
Східна філологія: перська мова і література, переклад,
методика навчання
15 1 14
035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша –
турецька
Східна філологія: турецька мова і література, переклад,
методика навчання
15 1 14
035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша –
японська
Східна філологія: японська мова і література, переклад,
методика навчання
35 2 33
035.081 Новогрецька мова та література (переклад включно),
перша – новогрецька
Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна
комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)
15 2 13
242 Туризм
Туризмознавство
50 1 49
РАЗОМ 745 42

НА 2023 РІК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗА
ВІДКРИТИМИ КОНКУРСНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ
(денна форма здобуття освіти)

Назва спеціальності (спеціалізації), освітньої програми Ліцензований обсяг Максимальний обсяг
держзамовлення
За кошти фізичних /
юридичних осіб
053 Психологія
Практична психологія
50 5 45
073 Менеджмент
Менеджмент комерційної діяльності
50 5 45
075 Маркетинг
Маркетинг і реклама
50 5 45
РАЗОМ 150 15