Переведення / поновлення


Графік основних заходів щодо переведення та поновлення до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у серпні 2021 р.


Список документів, необхідних для переведення до
Київського національного лінгвістичного університету


Список документів, необхідних для поновлення у складі студентів
Київського національного лінгвістичного університету


______________________________________________________


Графік основних заходів щодо переведення та поновлення до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2022 р.


Факультет германської філології


Факультет романської філології і перекладу


Факультет перекладознавства


Факультет туризму, бізнесу і психології


Програми співбесід для осіб, які у 2022 р. переводяться / поновлюються до Київського національного лінгвістичного університету на вакантні місця,
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти


Факультет германської філології


Факультет романської філології і перекладу


Факультет перекладознавства


Факультет сходознавства


Факультет туризму, бізнесу і психології


Факультет слов’янської філології