Рейтингові списки та списки рекомендованих до зарахування


>>> НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ <<<


Рейтингові списки вступників

Факультет германської філології

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література. Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.042 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська. Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.072 Філологія. Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – фінська. Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 30 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 07 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології і перекладу

від 30 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.023 Середня освіта. Французька мова і література. Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

014.024 Середня освіта. Іспанська мова і література. Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Факультет перекладознавства

від 31 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Факультет сходознавства

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит. Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання

Заочна форма здобуття освіти

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

Факультет туризму, бізнесу і психології

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

242 Туризм. Туризмознавство

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

242 Туризм. Туризмознавство

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням)

Факультет германської філології

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література. Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.042 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська. Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.072 Філологія. Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – фінська. Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 30 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 07 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології і перекладу

від 30 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.023 Середня освіта. Французька мова і література. Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

014.024 Середня освіта. Іспанська мова і література. Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Факультет перекладознавства

від 31 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

від 04 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Факультет сходознавства

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит. Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання

Факультет туризму, бізнесу і психології

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

242 Туризм. Туризмознавство

від 02 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

242 Туризм. Туризмознавство

від 04 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

від 05 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням),
які ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

Факультет германської філології

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література. Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.042 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська. Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.072 Філологія. Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – фінська. Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 30 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 10 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет перекладознавства

від 31 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Факультет сходознавства

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит. Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням),
але НЕ ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

Факультет германської філології

від 09 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література. Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет туризму, бізнесу і психології

від 29 липня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

242 Туризм. Туризмознавство

від 05 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням)
на ВАКАНТНІ МІСЦЯ замість вступників,
які НЕ ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

Факультет германської філології

від 10 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Факультет германської філології

від 12 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література. Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології і перекладу

від 12 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Заочна форма здобуття освіти

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Факультет перекладознавства

від 12 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Факультет сходознавства

від 12 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання

Заочна форма здобуття освіти

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

Факультет туризму, бізнесу і психології

від 12 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

242 Туризм. Туризмознавство

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

242 Туризм. Туризмознавство

Факультет слов’янської філології

від 12 серпня 2021 р.:

014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб),
які ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

Факультет германської філології

від 12 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

додатковий список
від 12 серпня 2021 р.:

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет перекладознавства

від 13 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

від 16 серпня 2021 р.:

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

від 18 серпня 2021 р.:

Денна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Заочна форма здобуття освіти

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)