Положення


Положення про приймальну комісію Університету


Положення про апеляційну комісію Університету

(прийом на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти)


Положення про апеляційну комісію Університету

(прийом на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти)