Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Київського національного лінгвістичного університету
в 2024 році

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2024 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2024 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліст)

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів ЗНО відповідних років для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4. Список вступних випробувань для прийому вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у 2024 році

Додаток 5. Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту 2024 року

Додаток 6. Вимоги до мотиваційного листа та критерії його оцінювання

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету в 2024 році

Додаток 7а. Правила прийому до докторантури Київського національного лінгвістичного університету в 2024 році

Додаток 8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 9. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 10. Порядок прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету іноземців та осіб без громадянства у 2024 році

Додаток 11. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі HPK6, HPK7

Додаток 12. Порядок прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2024 році для здобуття бакалавра на основі ПЗСО особами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької і Луганської областей або переселилися з неї після 01 січня 2024 року

Додаток 12.1. ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України

Додаток 12.2. ГРАФІК роботи Освітнього центру «Донбас-Україна»/ «Крим-Україна» Київського національного лінгвістичного університету