Правила прийому


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Київського національного лінгвістичного університету
в 2023 році
(зі змінами, внесеними рішенням приймальної комісії 05 липня 2023 року, протокол № 14)

Зміни до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2023 році, затверджених вченою радою КНЛУ 11 квітня 2023, Протокол № 15

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2023 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2023 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліст)

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів ЗНО відповідних років для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4. Список вступних випробувань для прийому вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у 2023 році

Додаток 5. Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту 2023 року

Додаток 6. Вимоги до мотиваційного листа та критерії його оцінювання

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету в 2023 році

Додаток 7б. Правила прийому до докторантури Київського національного лінгвістичного університету в 2023 році

Додаток 8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 9. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 10. Порядок прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету іноземців та осіб без громадянства у 2023 році