Правила прийому


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2022 році

(зі змінами, внесеними наказом ректора від 11 липня 2022 року № 328-о)

Зміни до Правил прийому на навчання до КНЛУ у 2022 році
щодо прийому іноземців та осіб без громадянства

 

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2022 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2022 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліст)

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів ЗНО відповідних років для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

Додаток 4. Список вступних випробувань для прийому вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у 2022 році

Додаток 5. Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 6. Вимоги до мотиваційного листа та критерії його оцінювання

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету у 2022 році

Додаток 8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення