Правила прийому

 


Правила прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного
університету у 2022 році


Додатки до Правил прийому:

ДОДАТОК 1. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2022 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ДОДАТОК 2. Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2022 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліст)

ДОДАТОК 3. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

ДОДАТОК 4. Список вступних випробувань для прийому вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у 2022 році

ДОДАТОК 5. Порядок обчислення конкурсного бала вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО до Київського національного лінгвістичного університету у 2022 році

ДОДАТОК 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ДОДАТОК 7.  Правила прийому до аспірантури КНЛУ 2022

ДОДАТОК 8. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

ДОДАТОК 9. Правила прийому до Київського національного лінгвістичного університету в 2022 році для здобуття вищої освіти ступеня «бакалавр» особами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької і Луганської областей або переселилися з неї після 01 січня 2022 року

ДОДАТОК 9.1. Освітня декларація про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України

ДОДАТОК 9.2. Графік роботи Освітнього центру «Донбас-Україна» / «Крим-Україна» Київського національного лінгвістичного університету

Правила прийому до докторантури КНЛУ 2022