Програми вступних випробувань

014 Середня освіта

Факультет германської філології

Програма фахового вступного випробування з англійської мови

Факультет романської філології і перекладу

Програма фахового вступного випробування з французької мови

Програма фахового вступного випробування з іспанської мови

035 Філологія

Факультет германської філології

Програма фахового вступного випробування з англійської мови

Програма фахового вступного випробування з німецької мови

Факультет романської філології і перекладу

Програма фахового вступного випробування з французької мови і перекладу

Програма фахового вступного випробування з іспанської мови і перекладу

Факультет перекладознавства

Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з англійської мови

Факультет сходознавства

Денна форма здобуття освіти

Програма комплексного вступного іспиту з фаху з (арабська, мова іврит, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови)

Заочна форма здобуття освіти

Програма комплексного вступного іспиту з фаху (китайська мова)

073 Менеджмент

Факультет економіки і права

Програма фахового вступного випробування з менеджменту

075 Маркетинг

Факультет економіки і права

Програма фахового вступного випробування з маркетингу

242 Туризм

Факультет перекладознавства

Програма комплексного вступного іспиту з фаху