Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА співбесіди з іноземної мови замість Єдиного вступного іспиту для вступників, які мають право на таку співбесіду відповідно до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2023 році

ПРОГРАМА фахового іспиту з англійської мови для вступників на навчання за освітньою програмою Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)


ПРОГРАМА фахового іспиту з німецької ї мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) спеціалізацією 014.022 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (німецька мова і література) освітньо-професійною програмою Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

ПРОГРАМА фахового іспиту з англійської мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) спеціалізацією 014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова і література) освітньо-професійною програмою Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)


ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньо-професійними програмами: Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство Американські студії (англійська мова і друга іноземна мова)


ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди з німецької мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

ПРОГРАМА фахового іспиту з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство


ПРОГРАМА фахового іспиту з арабської / китайської / корейської / перської / турецької / японської мови


ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Психологічні дослідження і консультування Спеціальність 053 Психологія

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Маркетинговий менеджмент Спеціальність 075 Маркетинг

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Управління та адміністрування бізнес-процесами Спеціальність 073 Менеджмент

ПРОГРАМА фахового іспиту з туризмознавства у форматах офлайн/онлайн для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2023 році за освітньо-професійною програмою Туризмознавство Спеціальність 242 Туризм і рекреація


ПРОГРАМА фахового іспиту з французької мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

ПРОГРАМА фахового іспиту з французької мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) Спеціалізація 014.023 Французька мова і література

ПРОГРАМ А фахового іспиту з італійської мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова), Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська

ПРОГРАМА фахового іспиту з новогрецької мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.081 Новогрецька мова і література (переклад включно)

ПРОГРАМА фахового іспиту з іспанської мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

ПРОГРАМА фахового іспиту з іспанської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Спеціалізація 014.024 Іспанська мова і література


ПРОГРАМА фахового іспиту з української мови і літератури в режимі онлайн для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за освітньо-професійною програмою Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

ПРОГРАМА фахового іспиту з української мови у форматі офлайн для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА фахового іспиту з української мови і літератури у форматі офлайн для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за освітньо-професійною програмою Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

ПРОГРАМА фахового іспиту з української мови в режимі онлайн для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти