Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА співбесіди з французької мови у форматах офлайн/онлайн для вступників, які мають право на участь у конкурсному відборі лише за результатами співбесіди, відповідно до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2024 році

ПРОГРАМА співбесіди з французької мови замість єдиного вступного іспиту для вступників, які мають право на таку співбесіду відповідно до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2024 році


ПРОГРАМА іспиту з української мови у форматі офлайн для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА іспиту з української мови в режимі онлайн для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


ПРОГРАМА фахового іспиту з арабської / китайської / корейської / турецької / японської мови


Програма фахового іспиту з німецької мови  для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства  на навчання за освітньо-професійною програмою  Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Програма фахового іспиту з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство


ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньо-професійними програмами: Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство Американські студії (англійська мова і друга іноземна мова)


Програма фахового іспиту з перекладу (англійська мова) для вступників на навчання за освітньою програмою Перекладознавство: професійноорієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова). Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Програма співбесіди з англійської, німецької, французької або іспанської мови для вступників, які мають право на таку співбесіду замість єдиного вступного іспиту відповідно до Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2024 році


Програма фахового іспиту з педагогіки та психології для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Психологічні дослідження і консультування. Спеціальність 053 Психологія

Програма фахового іспиту з психології та соціології для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Психологічні дослідження і консультування. Спеціальність 053 Психологія, за освітньо-професійною програмою Туризмознавство Спеціальність 242 Туризм і рекреація

Програма фахового іспиту з педагогіки та психології для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами спеціальності 014 Середня освіта


Програма фахового iспиту з управлiння та адмiнiстрування для вступникiв на навчання за освiтньо-професiйними програмами Маркетинговий менеджмент, Управлiння та адмiнiстрування бiзнес-процесами. Спецiальнiсть 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 242 Туризм i рекреацiя


ПРОГРАМА фахового іспиту з новогрецької мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.081 Новогрецька мова і література (переклад включно)

ПРОГРАМА фахового іспиту з іспанської мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська


ПРОГРАМА фахового іспиту з французької мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька


ПРОГРАМА фахового іспиту з італійської мови і перекладу для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова) Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська


Програма фахового іспиту з педагогіки та психології для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Туризмознавство Спеціальність 242 Туризм і рекреація