Програми вступних випробувань

Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за усіма спеціальностями, спеціалізаціями та освітніми програмами на факультетах германської філології, романської філології і перекладу, перекладознавства, сходознавства, економіки і права

014 Середня освіта

Факультет германської філології

Програма фахового вступного випробування з англійської мови

Програма фахового вступного випробування з німецької мови

Факультет романської філології і перекладу

Програма фахового вступного випробування з французької мови

Програма фахового вступного випробування з іспанської мови

Факультет слов’янської філології

Програма фахового вступного випробування з української мови і літератури

035 Філологія

Факультет германської філології

Програма фахового вступного випробування з англійської мови

Програма фахового вступного випробування з німецької мови

Програма фахового вступного випробування з нідерландської мови

Програма фахового вступного випробування з фінської мови

Факультет романської філології і перекладу

Програма фахового вступного випробування з французької мови і перекладу

Програма фахового вступного випробування з іспанської мови і перекладу

Програма фахового вступного випробування з італійської мови та перекладу

Факультет перекладознавства

Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з англійської мови

Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з німецької мови

Факультет сходознавства

Денна форма здобуття освіти

Програма комплексного вступного іспиту з фаху з (арабська, мова іврит, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови)

Заочна форма здобуття освіти

Програма комплексного вступного іспиту з фаху (китайська мова)

Факультет слов’янської філології

Програма усного вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Галузевий переклад: російська мова, англійська мова

Програма усного вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання

053 Психологія

Факультет перекладознавства

Програма фахового вступного випробування з психології

073 Менеджмент

Факультет економіки і права

Програма фахового вступного випробування з менеджменту

075 Маркетинг

Факультет економіки і права

Програма фахового вступного випробування з маркетингу

242 Туризм

Факультет перекладознавства

Програма комплексного вступного іспиту з фаху