Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов замість магістерського тесту (англійська, іспанська, німецька, французька)

ПРОГРАМА фахового іспиту з (арабської, мови гінді, китайської, корейської, перської, турецької, японської) мови

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Психологічні дослідження і консультування

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Управління та адміністрування бізнес-процесами

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Маркетинговий менеджмент

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Туризмознавство

ПРОГРАМА фахового іспиту з іспанської мови

ПРОГРАМА фахового іспиту з іспанської мови та перекладу

ПРОГРАМА фахового іспиту з італійської мови і перекладу

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з новогрецької мови і перекладу

ПРОГРАМА фахового іспиту з французької мови

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з французької мови і перекладу

ПРОГРАМА фахового вступного іспиту з української мови і літератури

ПРОГРАМА фахового іспиту з (польської, чеської) мови

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова  і друга іноземна мова)

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньо-професійними програмами: Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство, Американські студії (англійська мова і друга іноземна мова)

ПРОГРАМА фахового іспиту з англійської мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 014 Середня освіта спеціалізацією 014.021 Англійська мова і література освітньо-професійною програмою Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

ПРОГРАМА фахового вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти