Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчанняна І курс для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня бакалавра (або іншого магістра, або спеціаліста)(витяг з Розділу V Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2021 році)

Графік проведення додаткового прийому заяв і документів на навчання на перший курс для здобуття ступеня “магістр” на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови