Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчанняна І курс для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня бакалавра (або іншого магістра, або спеціаліста)(витяг з Розділу V Правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2021 році)