Магістратура

Прийом на перший курс, другий (магістерський) рівень


>> НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ <<


 


Рейтингові списки вступників


Факультет германської філології

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Заочна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Факультет перекладачів

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

242 Туризм. Туризмознавство

Заочна форма навчання

242 Туризм. Туризмознавство

від 28 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

035.081 Філологія. Новогрецька мова і література (переклад включно). Переклад (новогрецька)

Заочна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

035.081 Філологія. Новогрецька мова і література (переклад включно). Переклад (новогрецька)

Факультет сходознавства

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

035.062 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді. Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит. Мова іврит, єврейська література, англійська мова та методика їх викладання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Факультет економіки і права

від 26 липня 2019.:

Денна форма навчання

081 Право. Конституційне і адміністративне право

 

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням)

 

Факультет германської філології

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Факультет перекладачів

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

242 Туризм. Туризмознавство

від 28 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

035.081 Філологія. Новогрецька мова і література (переклад включно). Переклад (новогрецька)

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

Факультет сходознавства

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

035.062 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді. Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит. Мова іврит, єврейська література, англійська мова та методика їх викладання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Факультет економіки і права

від 26 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

від 02 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

081 Право. Конституційне і адміністративне право

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням),
які ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

 

Факультет германської філології

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Факультет перекладачів

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

035.081 Філологія. Новогрецька мова і література (переклад включно). Переклад (новогрецька)

242 Туризм. Туризмознавство

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

від 31 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

Факультет сходознавства

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

035.062 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді. Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит. Мова іврит, єврейська література, англійська мова та методика їх викладання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Факультет економіки і права

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

від 02 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

081 Право. Конституційне і адміністративне право

 

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням),
але НЕ ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

 

Факультет германської філології

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

Факультет перекладачів

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

Факультет економіки і права

від 10 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

081 Право. Конституційне і адміністративне право

 

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за державним замовленням)
на ВАКАНТНІ МІСЦЯ замість вступників,

які НЕ ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

 

Факультет перекладачів

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

 

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 

Факультет германської філології

від 27 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 05 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Заочна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Факультет перекладачів

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

242 Туризм. Туризмознавство

Заочна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

035.081 Філологія. Новогрецька мова і література (переклад включно). Переклад (новогрецька)

242 Туризм. Туризмознавство

від 31 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

Факультет сходознавства

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

від 02 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Факультет економіки і права

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

073 Менеджмент. Управління та адміністрування бізнес-процесами

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

від 10 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

081 Право. Конституційне і адміністративне право

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб),
які ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

 

Факультет германської філології

від 05 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська. Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

від 06 серпня 2019 р.:

Заочна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

Факультет романської філології

від 05 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Заочна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Факультет перекладачів

від 30 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.052 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

053 Психологія. Психологічні дослідження і консультування

242 Туризм. Туризмознавство

Заочна форма навчання

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Факультет сходознавства

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.060 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська. Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.066 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська. Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

035.067 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська. Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

035.068 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька. Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

від 02 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Факультет економіки і права

від 29 липня 2019 р.:

Денна форма навчання

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

075 Маркетинг. Маркетинговий менеджмент

від 10 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

081 Право. Конституційне і адміністративне право

 

Списки вступників,
рекомендованих для зарахування
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб),
але НЕ ВИКОНАЛИ всі вимоги
для зарахування до Університету

 

Факультет германської філології

від 05 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Заочна форма навчання

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Факультет романської філології

від 05 серпня 2019 р.:

Денна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Заочна форма навчання

035.051 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська. Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство