Спеціальності, спеціалізації, освітні програми


Перелік конкурсних пропозицій (спеціальностей, спеціалізацій та освітньо-професійних програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобувачів ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
АНОТАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ФАКУЛЬТЕТ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА, ПЕРЕКЛАД

НІМЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА, ПЕРЕКЛАД

ІНОЗЕМНІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ДРУГА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА)

ІНОЗЕМНІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НІМЕЦЬКА МОВА І ДРУГА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА)

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА І ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА: УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД»

«АНГЛІЙСЬКА МОВА І ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА: УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ»

«НІМЕЦЬКА МОВА І ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА: УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД»