Програми вступних випробувань

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Програми вступних випробувань для вступників, які мають право на складання вступних випробувань в Університеті (відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 21 грудня 2018 р. за № 1456/32908 і Правил прийому до Університету в 2019 році, розділ VIII)

Програми співбесід

Програма вступної співбесіди з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/ 242 Туризм

Програма співбесіди з німецької мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма співбесіди з французької мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма співбесіди з іспанської мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

Програми вступних іспитів

014 Середня освіта
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році

2. Програма вступного іспиту з історії України для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей у 2019 р.

3. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) або географії:
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з географії за освітньо-професійними програмами всіх
спеціальностей

014 Середня освіта
014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей
3. Програми вступних іспитів з історії України або географії:
Програма вступного іспиту з історії України для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з географії за освітньо-професійними програмами всіх
спеціальностей

035 Філологія
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей
3. Програми вступних іспитів з історії України або географії:
Програма вступного іспиту з історії України для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з географії за освітньо-професійними програмами всіх
спеціальностей

053 Психологія
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році
2. Програма вступного іспиту з математики для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету в 2019 році

3. Програми вступних іспитів з біології або іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з біології для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету в 2019 році за освітньо-професійною програмою спеціальності 053 Психологія
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

073 Менеджмент
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році
2. Програма вступного іспиту з математики для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету в 2019 році

3. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) або географії:
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з географії за освітньо-професійними програмами всіх
спеціальностей

075 Маркетинг
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році
2. Програма вступного іспиту з математики для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету в 2019 році

3. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) або географії:
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з географії за освітньо-професійними програмами всіх
спеціальностей

081 Право
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році
2. Програма вступного іспиту з історії України для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей у 2019 р.

3. Програми вступних іспитів з математики або іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з математики для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету в 2019 році
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей

242 Туризм
1. Програма вступного іспиту з української мови і літератури для вступників на навчання 
до Київського національного лінгвістичного університету в 2019 році

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників на навчання за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей 014 Середня освіта / 035 Філологія (за предметними спеціальностями) / 053 Психологія / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 081 Право/
242 Туризм

Програма вступного іспиту з німецької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей у 2019 р.

Програма вступного іспиту з французької мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей

Програма вступного іспиту з іспанської мови для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей
3. Програми вступних іспитів з географії або математики:
Програма вступного іспиту з географії за освітньо-професійними програмами всіх
спеціальностей

Програма вступного іспиту з математики для вступників на навчання до Київського
національного лінгвістичного університету в 2019 році

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Факультет германської філології

014 Середня освіта
014.01 Середня освіта (українська мова та література)
Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань
014 Середня освіта
014.02 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови))
Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах
1. Програма з фахового вступного випробування з англійської мови для вступників на
навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю
014 Середня освіта спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету
– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства
для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

014 Середня освіта
014.02 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови))
Викладання європейських мов на основі комбінованих технології (англійська мова і друга західноєвропейська мова)
1. Програма з фахового вступного випробування з англійської мови для вступників на
навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю
014 Середня освіта спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету
– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

014 Середня освіта
014.02 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови))
Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах
1. Програма фахового вступного випробування з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга
іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство, спеціальність 035 Філологія; Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах, спеціальність 014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство
1. Програма фахового вступного випробування з польської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство Спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство
1. Програма фахового вступного випробування з англійської мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 035 Філологія
спеціалізацією 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство
035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)
1. Програма фахового вступного випробування з англійської мови для вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 035 Філологія
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство
1. Програма фахового вступного випробування з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга
іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство, спеціальність 035 Філологія; Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах, спеціальність 014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Факультет перекладачів

035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)
1. Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з англійської
мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Перекладознавство:
професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова) спеціальність
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)
1. Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з німецької мови для вступників на навчання за спеціальністю 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) Освітньо-професійна програма: Переклад і міжкультурна комунікація
(німецька мова і друга іноземна мова)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська
Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)
1. Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з іспанської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Переклад і міжкультурна
комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова) спеціальність 035.05 Філологія. Романські
мови і літератури (переклад включно)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська
Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)
1. Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з італійської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Переклад і міжкультурна
комунікація (італійська мова і друга іноземна мова) спеціальність 035.05 Філологія. Романські
мови і літератури (переклад включно)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)
1. Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з французької
мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Переклад
і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова) спеціальність
035.05 Філологія. Романські мови і літератури (переклад включно)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.081 Новогрецька мова і література (переклад включно)
Переклад (новогрецька)
1. Програма фахового вступного випробування з теорії і практики перекладу з новогрецької мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Переклад (новогрецька)

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Факультет романської філології

035 Філологія
035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська
Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство
1. Програма фахового випробування з іспанської мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація
035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство
1. Програма фахового випробування з французької мови для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Факультет сходознавства

035 Філологія
035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська
Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (арабська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.062 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - гінді
Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (мова гінді)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - іврит
Мова іврит, єврейська література, англійська мова та методика їх викладання
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (мова іврит)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (китайська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
Китайська мова і література, англійська мова та методика їх навчання
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (китайська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська
Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (корейська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - перська
Галузевий переклад: перська мова, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (перська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька
Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (турецька мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська
Галузевий переклад: японська мова, англійська мова
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (японська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

035 Філологія
035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська
Японська мова і література, англійська мова та методика їх навчання
1. Програма комплексного вступного іспиту з фаху (японська мова)
2. Програми вступних іспитів з іноземних мов (англійської, або німецької, або французької, або іспанської):
Програма вступного іспиту з англійської мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за освітньо-професійними програмами факультетів германської філології, романської філології, перекладачів та сходознавства
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

– Програма вступного іспиту з французької мови для вступників до Київського національного лінгвістичного університету
– Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників до Київського
національного лінгвістичного університету

3. Програма додаткового фахового вступного випробування з основ мовознавства для
вступників на навчання до Київського національного лінгвістичного університету,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Факультет економіки і права

081 Право
Конституційне і адміністративне право
1. Єдине фахове вступне випробування
2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської)
3. Програма додаткового фахового вступного випробування з правознавства для вступників
на навчання за освітньо-професійною програмою Конституційне і адміністративне право
спеціальність 081 Право

Факультет слов’янської філології

035 Філологія
035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
Галузевий переклад: російська мова, англійська мова
035 Філологія
035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання