Переведення / поновлення

Графік основних заходів щодо переведення та поновлення
до Київського національного лінгвістичного університету
на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2019 р.


Факультет германської філології


Факультет романської філології


Факультет перекладачів


Факультет економіки і права


 

Програма співбесід для осіб, які у 2019 р. переводяться / поновлюються
до Київського національного лінгвістичного університету
на (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)


Факультет германської філології


Факультет романської філології


Факультет перекладачів


Факультет сходознавства


Факультет економіки і права


Факультет слов’янської філології