Переведення / поновлення

Положення про порядок переведення і поновлення студентів у КНЛУ ((перший бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми навчання)


Графік основних заходів щодо переведення та поновлення
до Київського національного лінгвістичного університету
на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2020 р.


Графік основних заходів щодо переведення та поновлення
до Київського національного лінгвістичного університету
на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2020 р.


Факультет германської філології


Факультет романської філології і перекладу


Факультет перекладознавства


Факультет економіки і права


Програми співбесід для осіб, які у 2020 р. переводяться / поновлюються
до Київського національного лінгвістичного університету на вакантні місця на навчання


Факультет германської філології


Факультет романської філології і перекладу


Факультет перекладознавства


Факультет сходознавства


Факультет економіки і права