Запровадження освітньої програми з онлайн (віддаленим) форматом навчання

Учена рада Київського національного лінгвістичного університету прийняла рішення про те, що з метою забезпечення доступу до вищої освіти громадян України, які перебувають на територіях, де вони не можуть отримувати належного аудиторного навчання, в Університеті буде запроваджено реалізацію програми Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська спеціальності 035 Філологія у віддаленому (онлайн) форматі. Віддаленим форматом навчання буде замінено аналогічну програму заочної форми здобуття освіти, прийом на яку скасовано через її неефективність. Варто взяти до уваги, що йдеться лише про навчання у віддаленому (офлайн) форматі. Підсумковий (семестровий) контроль відбуватиметься очно (у приміщеннях університету) відповідно до графіків освітнього процесу.
Отже, зверніть увагу на те, що освітня програма Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації реалізовуватиметься у двох форматах:

  • очному (аудиторному);
  • віддаленому (онлайн).

Будьте уважними під час подання електронної заяви для вступу й дочитуйте назву освітньої програми в особистому електронному кабінеті до кінця. Конкурсна пропозиція (КП) для вступу на віддалене (онлайн) навчання у кабінеті вступника відображатиметься так:
!!! Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації (навчання у віддаленому (онлайн) форматі). Ця КП є небюджетною: місць державного замовлення на ній не буде.
КП для очного (аудиторного) навчання є бюджетною — для неї передбачено максимальний обсяг державного замовлення. В електронному кабінеті вступника вона відображатиметься так:
!!! Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації.

Телеграм-канал ПК КНЛУ: https://t.me/pk_vstup
Чат ПК КНЛУ: https://t.me/knlu_pk
Студентський чат: https://t.me/knlu_vstup